Intro Intro Intro Intro Intro

Karateclub: KONINKLIJK Akiyama Gent

Welkom bij onze club

Sinds 1965 kan je bij Akiyama een karate-opleiding volgen in de Shotokan-stijl.
Akiyama
Waarom karate?

Akiyama is een club met standing maar zonder klasseverschil. We zijn als het moet selectief bij het aansluiten van leden maar we zijn geen select clubje. Onder onze leden zijn er uit alle rangen en standen: arbeiders, bedienden, magistraten, dokters, ingenieurs, … Wie en wat we zijn maakt niets uit, ze moeten wel onze sportieve normen en ethische waarden onderschrijven en respecteren.

Karate is niet alleen een sport, het is ook een filosofie. Het is zeker geen agressieve sport, zoals soms verkeerdelijk wordt voorgesteld. In karate wordt de agressie, die bij iedere mens aanwezig is, gekanaliseerd en omgebogen in een positieve richting. Er bestaat in karate geen eerste aanval. Karate is immers de kunst van de verdediging.

Een Japanse ongewapende zelfverdedigingskunst, die karakterontwikkeling en zelfbeheersing door training beoogt. Karate is een levenswijze, nl. de samenvloeiing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen aanvaller en verdediger. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan meditatie, ademhalings- en lenigheidsoefeningen, concentratie en de verbetering van de algemene conditie, dit alles op een verantwoorde wijze en dit in een recreatieve omgeving. Verder wordt tijdens de oefeningen met partner de nadruk gelegd op aspecten van zelfverdediging.